Maken wij nu mee wat eigenlijk pas voor 2050 was voorspeld? [Are we now experiencing what was actually only predicted before 2050? (Sept. 4, 2022)